KARPATSKİ VYSOKOHORSKİ KLUB - CHODEC

Radoslav Radošinskı

B. Smetanu 7

917 08 Trnava

mobil: 905 - 210 351

e-mail: 

rador@rador.sk

kavyk@rador.sk

 

 

 

 

Späť